Община Перник  
    Община Радомир  
    Община Брезник  
    Община Земен  
  Община Трън  
    Община Ковачевци  
                 
 
Община Земен:
     
 

НЧ „НАДЕЖДА - 1898 г.”
Адрес: СЕЛО ДИВЛЯ, ОБЩИНА ЗЕМЕН, ОБЛАСТ ПЕРНИК
Телефони:+359899851367 Email:nadegda1898@abv.bg
Председател:
Бойка Славчова Андреевска
Разкрити форми:
Сурвакарска група и постоянно действаща музейна сбирка на Владимир Димитров - Майстора

  НЧ „КРЮГЕР НИКОЛОВ - 1922 г.”
Адрес: СЕЛО ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ЗЕМЕН, ОБЛАСТ ПЕРНИК
Телефони:+359886443506 Email:ch_k.nikolov1922@abv.bg
Председател: Стефан Стоянов Евтимов
Разкрити форми:
Сурвакарска група, група за автентичен фолклор, група за народни обичай, танцов състав за автентични хора, индивидуални изпълнители
 

НЧ „СВЕТЛИНА - 1924 г.
Адрес: ГРАД ЗЕМЕН, УЛ. „ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР” № 61
Телефони:+359886177098 Email:r0303@abv.bg Председател:Монка Иванова Стойнева
Разкрити форми: Клуб за български народни танци - жени, вокална група "Земенски полъх", вокална група "Земенчанче", сурвакарска група