Приоритети
Държавна политика
Направление в дейността на РЕКИЦ "Читалища" Перник
Експерти
   
                 
 
За нас:
     

Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища” /РЕКИЦ/ Перник  подпомага на областно ниво националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализация, съхраняване на местните традиции и активно гражданско участие. Осъществява дейности за читалищата от Област Перник.