Община Перник  
    Община Радомир  
    Община Брезник  
    Община Земен  
  Община Трън  
    Община Ковачевци  
                 
 
Община Трън:
     
  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЮРГА ПИНДЖУРОВА - 1895”
Адрес:
УЛ.”ГОЧО ГОПИН” №4, ГРАД ТРЪН, ОБЛАСТ ПЕРНИК
Телефони: +359885733311
Email:emalia2007@abv.bg
Председател:
Сашка Илчева Иванова
Разкрити форми:
Кръжок по изобразително изкуство, дърворезба и моделиране, Клуб "История и краезнание", Детска фолклорна група "Трънски ритми", Клуб за народни танци "Трънски ритми", Театрална работилница, Група "Хип-хоп"