Община Перник  
    Община Радомир  
    Община Брезник  
    Община Земен  
  Община Трън  
    Община Ковачевци  
                 
 
Община Трън:
     
  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЮРГА ПИНДЖУРОВА - 1895”
Адрес:
УЛ.”ГОЧО ГОПИН” №4, ГРАД ТРЪН, ОБЛАСТ ПЕРНИК
Телефони:+359885/733-311
Email:emalia2007@abv,bg
Председател:
САШКА ИЛЧЕВА ИВАНОВА
Разкрити форми:
Клуб за нардни танци, Ателие „Керамика и изобразително изкуство”, Клуб „Краезнание”, Ателие по дърворезба, Детска школа по театрално изкуство, Ансамбъл за народни песни и танци „Трънски ритми”