Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     
 

Младежка фолклорна танцова група "Мераклийче" при НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” с. Копаница, Община Радомир

Ръководител е Василка Кирилова.
Издирва, разучава и представя на сцена местни хора на песен  в съпровод.
Участва в много регионални, национални и международни фестивали и конкурси. Групата разполага с богат репетоар характерен за региона, успява да съхрани българския дух и традиции и да приобщава младото поколение.

  Ансамбъл за автентичен и изворен фолклор при НЧ “Пробуда - 1937 г.” село Кладница, Община Перник

Ръководител е Петър Нецов. Има участия в регионални, национални и международни фестивали, събори и конкурси. Разполага с богата програма, с коята се представя достойно на всички национални и международни изяви. Един от най - големите читалищни ансамбли на територията на област Перник, наброява 120 души от най-малките до най-големите. Той е един от представителните ансамбли по линия на ЦИОФФ.