Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     
  Детска (песенна и танцова) фолклорна група "Омайниче" и младежка фолклорна група "Мераклийче" при НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” с. Копаница, Община Радомир.
Ръководител на групите е Василка Кирилова.
Издирва, разучава и представя на сцена местни песни и хора на песен  в съпровод.
Участия: Национален събор”Копривщица” 2000 г.,2005 г. и 2010 г., Национален детски празник “Чичо Стоян”, с. Дивотино,
Национален детски фолклорен събор в Тетевен -2004 г.; 2006 г.,Национален детски фолклорен фестивал “Слънце иде” – с.Дрен, Детски фолклорен фестивал "Дай, бабо, огънче!, с. Мещица, Регионален фолклорен фестивал "Витошки напеви", с. Кладница, Международен фестивал за автентичен фолклор в с. Дорково, Национален фестивал "Златна българска гайда", Копривщица, Международен фолклорен фестивал "Малашево пее и танцува", с. Микрево.
  Детски танцов състав и фолклорен танцов състав /възрастни/ при НЧ “Пробуда - 1937 г.” село Кладница, Община Перник.
Ръководител е Елка Първанова. Има участия:Детски фолклорен конкурс "Дай, бабо, огънче!", с. Мещица, Национален детски празник "Чичо Стоян", с. Дивотино, Национален детски фестивал "Слънце иде..", с. Дрен, Фолклорен фестивал "Боб-фест", с.Радуил, Международен фолклорен фестивал "Нишавски хоровод", Драгоман, Фестивал на "Балканската черга", с. Шишковци, Фолклорен фестивал "Малашево пее и танцува", с. Микрево. Международни участия: Куба – 1985 година, Македония – 1993 година, Полша – 1994,1996 и 2010 год., Гърция – 1998 година.