Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     
 
  Фолклорна формация “ЕТНОФОЛК” при НЧ “Напредък - 1895” град Радомир.
Създадена е през 2012 година. Ръководител е Георги Георгиев.Формацията участва във всички местни и общински изяви. Взема участие и в: Регионален събор на сватбената обредност, Пещера, Международен фолклорен конкурс, Приморско, изнася самостоятелен концерт в град Охрид, Македония.

  Ансамбъл за народни песни и танци “Трънски ритми” при НЧ “Гюрга Пинджурова - 1895 г.”,  град Трън.
Художествен ръководител е Емилия Миланова.
Ансамбълът е създаден през 2002 година. В него участват 30 млади певци и танцьори на възраст от 6 до 25 години.
Репертоар - изпълнения типични за Шопската фолклорна област.
Ансамбълът има  общински, регионални и национални изяви:Трети фестивал на клубовете за народни танци „От Трън по-убаво нема”, Фолклорен фестивал ”Бистрищко хорище”

 

  Детски танцов колектив "Български ритми" /подготвителна група и концертен състав/ при НЧ “Просвета - 1909 г.”, кв. Църква, Перник 
Създаден е през 2006 година.
Участия:
Национален преглед на фолклорните ансамбли, София, Национален фолклорен фестивал „Море от ритми”, Балчик, Конкурсен фестивал на изкуствата, София НДК, Презентация на България чрез българския фолклор пред 30 делегации от европейски страни, Детски фестивал на изкуствата „Лазурни вълни”, Гърция, Фолклорен фестивал – Истанбул, Международен фолклорен фестивал „Шарено черга”с.Шишковци
  Танцов колектив "Майсторите на танца"/детско-юношески и любители/ при НЧ “Пробуда - 1922 г.” село Драгичево, Община Перник
От 2006 година ръководител е Красимир Димитров. Колективите участват в множество местни, регионални, национални и международни изяви.