Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     
 
 

Фолклорна формация “Етнофолк” при НЧ “Напредък - 1895” град Радомир

Създадена е през 2012 година. Ръководител е Георги Георгиев. Формацията участва във всички местни и общински изяви. Взема участие и в: Регионален събор на сватбената обредност, Пещера, Международен фолклорен конкурс, Приморско, изнася самостоятелен концерт в град Охрид, Македония. Развива активна дейност и наброява около 80 души.

 

Танцова формация “Трънски ритми” при НЧ “Гюрга Пинджурова - 1895 г.”,  град Трън

Ръководител е Емилия Миланова. Групата е създадена през 2002 година. В него участват 50 танцьори на възраст от 6 до 50 години. Изпълняват типични за Шопската фолклорна област танци.
Танцовата група  има  общински, регионални и национални изяви. Взема участие във всяка една празнична програма на територията на града, запазва българските традиции и обичаи и успешно ги предава на младото поколение.

 

Фолклорен танцов ансамбъл "Български ритми" при НЧ “Просвета - 1909 г.”, кв. Църква, Перник 
Създаден е през 2006 г. Ръководител е Цветан Боянов. В репертоара и са включени колкоритни танци, носещи духа и настроението на различните етнографски области: от бавните, грациозни движения на Пиринския регион, до бързия и темпераментен характер на шопските танци. Ансамбълът се занимава със сценично разработен фолклор.  Постоянно действащ състав с многобройни участия в регионални, национални и международни конкурси и фестивали.

 

Танцов състав "Майсторите на танца" при НЧ “Пробуда - 1922 г.” село Драгичево, Община Перник
От 2006 г. ръководител е Красимир Димитров. В репертоарно отношение колективът представя музикално-танцови образци за обработен и традиционен фолклор от всички етнографски области на България. Танцовият колектив активно участва и представя местния граовски фолклор в различни изяви от местен, регионален и национален мащаб. Хореограф - Олег Огнянов. Групата е отворена за всеки желаещ да участва в нея.