Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     
 

Самодеен театър при НЧ "Просвещение - 1870 г." град Брезник, община Брезник

Ръководител е Магделена Георгиева. От 2000 г. театърът е възстановен и всяка година самодейците актьори подготвят и представят на читалищната сцена по две постановки. Разполагат с богат реквизит и сценични костюми. Артистите от самодейния театър са хората стожери на културата в град Брезник. Със своите постановки участват в много фестивали и конкурси за любителски театър в страната, от където печелят много награди.

 

Любителски театър при НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” село Копаница, община Радомир

Ръководител е Василка Николова, със седем участника. Театралната трупа е възстановена през 2009 г. по инициатива на читалищния секретар и самодейците. Първото представление е на пиесата "Върла магесница". Самодейците актьори участват с голямо желание и непрекъснато радват местната публика. Със своите постановки трупата е желана за изнасяне на представления в целия Пернишки регион.