Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     
    Литературна школа “Пегас” при НЧ “Елин Пелин” град Перник
Създадена е през 1998 година. Ръководител е Първолета Маджарска. През школата са преминали десетки млади таланти в областта на литературното творчество. Възпитаници на школата са печелили награди от множество литературни конкурси за деца. Най-добрите произведения на младите таланти НЧ “Елин Пелин” отпечата през 2007 година  в литературния сборник “Слънце и пегаси”.

  Литературен кръжок “Христо Смирненски” при НЧ “Елин Пелин” град Перник
Създадена е през 1950 година. Ръководител сега  е поетът Ангел Малинов.  В кръжока са работили творците Георги Маринов, Евстати Бурнаски, Иван Карик, Цветана Манова, Кирил Манов, Цанко Живков, Методи и Димитър Бежански и т.н.