Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     

  Детска фолклорна група "Омайниче" и младежка фолклорна група "Мераклийче" при НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” с. Копаница, Община Радомир
Ръководител на групите е Василка Кирилова, която издирва, разучава и представя на сцена местни песни и хора на песен  с музикален съпровод. В читалището всяка година се провежда лятно училище по народни танци, където се събират и обединяват децата и юношите и се запознават с българската култура, традиции и самобитност.

  Ансамбъл "Кладница" при НЧ “Пробуда - 1937 г.” село Кладница, Община Перник

Съставът включва местни хора от най - малките до най - големите и е подготвен за представяне на разнообразна и богата програма за голяма сцена. Включва в репертоара си характерните за региона песни и танци и разучава и представя песни и танци от другите етнографски области. Постоянно действащ състав, репетиции се провеждат два пъти седмично.