Връзки:
     
Министерство на културата mc.government.bg
Информационен сайт за българските читалища mc.government.bg/reg
Регистър на народните читалища сайт-регистър
Областна администрация Перник pk.government.bg
Община Перник pernik.bg
Община Радомир radomir.bg
Община Брезник breznik.info
Община Земен zemen-bg.com
Община Трън tran.bg
Община Ковачевци kovachevtsi.com
Структурни фондове

eufunds.bg

Европейска интеграция europa.bg
Европейска комисия ec.europa.eu/index_bg.htm
Международен фестивал на маскарадните игри surva.org
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" glbulgaria.bg
Съюз на народните читалища union-chit.hit.bg
РЕКИЦ "Читалища" София rekic-sofia.dir.bg
РЕКИЦ "Читалища" Бургас rekic-bs.dir.bg
РЕКИЦ "Читалища" Габрово rekic-gabrovo.piczo.com
РЕКИЦ "Читалища" Смолян chitalishtasm.com
Регионален исторически музей Перник museumpernik.com
ОК "Дворец на културата" Перник palacepernik.com
Общински младежки дом Перник obmdpernik.com
Министерство на културата -  България и ЮНЕСКО mc.government.bg
Живи човешки съкровища Бъргария treasuresbulgaria.com
Национална комисия за ЮНЕСКО България unesco-bg.org
Нематериално културно наследство unesco-bg.org
Регинален център под егидата на ЮНЕСКО unesco-centerbg.org
Кандидатури за Световната листа на НКН, чакащи разглеждане през 2014 година unesco.org
Кандидатури за Световната листа на НКН, чакащи разглеждане unesco.org