Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     
  Клуб “Заедно за децата” при НЧ “Елин Пелин” град Перник
Клубът е създаден през 1991 година. Председател е д-р Огняна Стефанова. Работи с доброволци – деца и възрастни по програми на УНИЦЕФ по темите: Превенция на ХИВ/СПИН/, Йоддефицит, Майчинство, Трафик на хора, Болници приятели  на бебетата.

 

    Клуб “Андрешко” при НЧ “Елин Пелин” град Перник
Създаден е през 2004 година. Приобщава членове на бившия  Клуб на културните дейци в Перник. Прави свои сбирки с дискусионна тематика ежемесечно в салона на читалището.