Танцови колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Певчески колективи - традиционен фолклор - съвременно творчество
      Обреден и словесен фолклор
     

Оркестри

    Школи - литературно творчество - приложно и изобразително изкуство
      Клубове
       

 
Представяме Ви:
     
 

Клуб по дърворезба и моделиране при НЧ “Гюрга Пинджурова - 1895 г.” град Трън

Ръководител е Валентин Григоров, състои се от 10 деца, постоянно действащ състав активно участващ в провеждането на културни изяви и събития организирани от читалището. Редовно се провеждат самостоятелни изложби на местно ниво от творбите на децата участници в клуба. Заниманията са два пъти седмично.

 

Арт академия с два модула „Живопис” и „Приложни изкуства” при НЧ "Миньор - 2005 г." град Перник

Ръководител е Йоана Николова. Амбициозност, труд, визия за бъдещата работа с децата и реални успехи маркират дейността й вече четири години. Рисунките участват в различни конкурси от национален и международен характер.