Приоритети
Държавна политика
Направление в дейността на РЕКИЦ "Читалища" Перник
Експерти
   
                 
 
Експерти:
     

Експерти:

Иванка Иванова Василева

Зорница Данчева Вангелова